Impressum

Tijdreizen van staal / Impressum

Verantwoordelijk volgens de Telemediawet § 5 TMG en het RStV Interstate Broadcasting Treaty § 55, alsmede verantwoordelijk voor de inhoud

WasserEisenLand e.V.
1e voorzitter
Stephan Sensen
c/o Musea van de Märkischer Kreis
Fritz-Thomée-Str. 80, 58762 Altena, Duitsland
Tel.: 02352 9667035, e-mail s.sensen@maerkischer-kreis.de

Ingeschreven onder VR 2035 bij de arrondissementsrechtbank van Hagen

Disclaimer/opmerking over het probleem van externe links

Copyright
De lay-out van de homepage, de gebruikte grafieken en foto's, de collectie en de individuele bijdragen zijn auteursrechtelijk beschermd. De Märkischer Kreis behoudt zich alle rechten voor, met inbegrip van de rechten van fotomechanische reproductie, de verveelvoudiging en verspreiding via speciale procédés (bv. gegevensverwerking, gegevensdragers, datanetwerken). De Märkische Kreis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele zetfouten of voor de juistheid van de inzendingen.


Internetvoorwaarden
Het internet werkt als een gedecentraliseerd netwerk met de tussentijdse opslag en transmissie van tijdelijke gegevens. Een garantie voor het uitsluiten van manipulatie, van toevallige vervalsing en een garantie voor het gebruik van alleen actuele gegevens (b.v. oude versie nog in de cache) op het verbindingspad van provider naar gebruiker kan daarom op dit moment niet worden gegeven. Daarom wijzen wij op deze systeemgebonden beperking als volgt: U ontvangt deze gegevens onder de voorwaarden van het Internet. Daarom kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid van de informatie en de overeenstemming met de oorspronkelijke gegevens.


Externe links
In zijn vonnis van 12 mei 1998 heeft de arrondissementsrechtbank Hamburg geoordeeld dat het plaatsen van links ook leidt tot medeverantwoordelijkheid voor het via deze links aangeboden materiaal. Volgens de LG kan dit alleen worden voorkomen door zich uitdrukkelijk van deze inhoud te distantiëren. Wij hebben op onze pagina's links opgenomen naar andere sites op het internet. Voor al deze links geldt: Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen enkele invloed hebben op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina's. Wij distantiëren ons daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op onze homepage en nemen deze inhoud niet over als onze eigen inhoud. Deze verklaring geldt voor alle op onze homepage weergegeven links en voor alle inhoud van de pagina's waarheen de bij ons geregistreerde banners en links leiden.

Platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: Platform voor onlinegeschillenbeslechting

Verdere aantekeningen over de inhoud:

De in de presentatie verstrekte informatie is gebaseerd op door plaatsen, bedrijven of personen verstrekte documenten, voor de volledigheid en juistheid waarvan de "WasserEisenLand e.V." geen aansprakelijkheid aanvaardt. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor typografische of programmeerfouten. WasserEisenLand e.V." bezit het auteursrecht en de gebruiksrechten voor alle in de presentatie gebruikte grafieken en foto's of zijn voor gebruik aan de vereniging overgedragen; verder gebruik is zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

Concept en ontwerp:
Klein und Neumann, KommunikationsDesign

Programmering:
www.inwebco.com

Content Management Systeem:
eZ publish (Gemeenschaps Editie)
Deze kopie van ez publish is gelicenseerd onder de GPL v2.
Copyright © 1999-2014 eZ Systems AS, met gedeelten die onder het copyright van andere partijen vallen.

(X)HTML/CSS-raamwerk: yam

Wir binden die Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.